Garantie

Garantie algemeen

Bmx-bikes.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikanten zijn vastgesteld
Bmx-Bikes.nl hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merkgebonden.

Voorwaarden voor garantiebepaling

Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet je de originele factuur van Bmx-Biks.nl kunnen tonen. Montage/demontage en vervoerskosten komen voor jouw rekening. Garantie wordt niet verleend als er sprake is van oneigenlijk of buitensporig gebruik, onvoldoende onderhoud of indien het product voor verhuur is ingezet. Onze garantie gaat tot aan de fabrieksgarantie, dat is: het vervangen of repareren van het product of een onderdeel ervan op de locatie van Bmx-Bikes.nl

Schade veroorzaakt tijdens het vervoer

Je dient je bestelde fiets en/of pakket direct te controleren bij de aflevering. Wij behandelen achteraf geen klachten van zichtbare schade. Klachten van overige gebreken die 2 dagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld, nemen wij niet in behandeling.

Aanspraak maken op garantie / verplicht onderhoud

Een fiets is een gebruiksvoorwerp. Net als een auto en andere gebruiksvoorwerpen heeft ook je fiets gedegen onderhoud nodig. We kunnen je natuurlijk nooit verplichten om onderhoud aan je fiets te laten uitvoeren maar om aanspraak te maken op garantie is het wel een vereiste. Heb je dus geen onderhoud aan je fiets laten uitvoeren dan kan je geen aanspraak maken op (fabrieks)garantie.

De eerste servicebeurt is nodig tussen de 1e en 2e maand nadat je de fiets in gebruik hebt genomen. Dat is nodig omdat de fiets zich gaat “zetten”. De ketting, versnelling, spaken en remmen moeten soms bijgesteld worden.

De tweede servicebeurt moet na 6 maanden plaatsvinden of eerder als je veel fietst. De uiterste termijn voor de tweede servicebeurt is 12 maanden.

Bmx-Bikes.nl verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden

Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Bmx-Bikes.nl verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Bmx-Bikes.nl zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen. Schade / letsel ontstaan door een gebrek aan de fiets worden niet door ons vergoed.
Uiteraard worden we bij een probleem graag in de gelegenheid gesteld je fiets of artikel na te kijken en het probleem te beoordelen en/of op te lossen. Een vergoeding voor beoordeling, afmontage of reparatie elders, of reis /tijdkosten wordt hiervoor niet gegeven.

Procedure: gebreken, schade en problemen doorgeven

Indien er sprake is van gebreken, schade en problemen kun je contact opnemen met Bmx-Bikes.nl bij voorkeur per e-mail o.v.v. je ordernummer. Vermeld hierin je volledige klachtomschrijving, compleet met foto / afbeelding van het probleem. Je melding wordt binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. Na beoordeling van het probleem krijg je een bericht per e-mail.

Je dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Bmx-Bikes.nl op te geven adres. Dit kan zowel door middel van afgeven als verzenden. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen, van en naar Bmx-Bikes.nl, zijn voor jouw rekening. De kosten onder de 10 kg zijn momenteel € 6,95 per zending, verzending van de gehele fiets € 35,00 per zending.
Als je het artikel bij onze afhaalbalie terug brengt of opstuurt, voorzie de fiets/het pakket van een kopie van de factuur. Bij ontvangst zal onze werkplaats het probleem beoordelen. Indien nodig wordt het product ter beoordeling naar de fabrikant toegestuurd. Vervolgens zullen wij het product (laten) repareren, of je krijgt een nieuw exemplaar thuisgestuurd. Voeg altijd een briefje bij met je bestelnummer, reden van de klacht, naam, adres en woonplaats.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bmx-Bikes.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Zaken waarbij geen beroep kan worden gedaan op garantie

– Slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, lagers, kabels en remblokken en roest
– Bij verwaarlozing van zaken door de afnemer
– Gekochte artikelen uit de opruiming/uitverkoop
– Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen. Hieronder vallen ook reparaties die niet door of namens Fietsonline zijn verricht
– Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen
– Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
– Lichte krasjes als gevolg van transport (transportschade)
– Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
– Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld
– Speelgoed (trapauto’s, traptrekkers, skelters)
– Gratis actie artikelen